DNSE thông qua kế hoạch IPO trong năm 2023

DNSE thông qua kế hoạch IPO trong năm 2023

21/04/2023 11:41
Ngày 19/4/2023, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 2023 của Công ty chứng khoán DNSE đã thông qua kế hoạch tăng vốn lên 3.366 tỷ đồng và chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm 2023.
 Doanh nghiệp dệt may đối diện nhiều khó khăn

Doanh nghiệp dệt may đối diện nhiều khó khăn

15/04/2023 12:31
Từ giữa năm 2022 đến nay, các doanh nghiệp không đầu tư và có xu hướng bán lại, làm mất thương hiệu. Dự báo các tháng sắp tới sẽ là giai đoạn khó khăn chồng chất đối với doanh nghiệp dệt may.