Doanh nghiệp dệt may 'nép mình' chờ bình minh

Doanh nghiệp dệt may 'nép mình' chờ bình minh

25/08/2023 20:29
Các doanh nghiệp thượng nguồn trong chuỗi giá trị ngành dệt may như phân khúc sợi cho thấy sự phục hồi sớm và rõ rệt hơn so với các doanh nghiệp trung nguồn như phân khúc may mặc.