Chuyên gia: Nên để mở với thuế VAT

Chuyên gia: Nên để mở với thuế VAT

29/05/2023 09:22
Chuyên gia cho rằng áp lực suy thoái kinh tế rất lớn nên Việt Nam cần có chính sách kịp thời và tăng thêm các nguồn lực, cung ứng vốn cho doanh nghiệp.