Một góc Nghĩa trang Trường Sơn, dịp 27/7. Ảnh: Phương Thảo.

'Về nguồn' ở vùng đất nặng nghĩa ân tình với nhân dân cả nước

27/07/2022 11:53
Hàng năm đến ngày 27/7, cả nước lại hướng về các liệt sỹ, thương bệnh binh đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc. Trong đó không thể không nhắc đến chiến trường khốc liệt 81 ngày đêm trên Thành cổ Quảng Trị, nơi có hàng ngàn anh linh liệt sĩ nằm lại.